Dr. Varga Tibor Ügyvédi Iroda

Üdvözlöm honlapomon!

Dr. Varga Tibor Dr. Varga Tibor vagyok. 1967-ben születtem Pápán. Általános iskolai tanulmányaimat szülővárosomban, középiskolai tanulmányaimat Sopronban folytattam. 1986-1991 között a Kijevi Rádiótechnikai Mérnök Egyetemen szereztem diplomát. 1991-től 2010-ig a Magyar Honvédség állományában, különböző beosztásokban teljesítettem szolgálatot, alezredesi rendfokozatot szereztem. Jogi tanulmányaimat 1998-2003 között a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán folytattam. Jogi szakvizsgát 2008-ban tettem. Munkajogi szakjogász képesítést 2010-ban szereztem. Ebben az évben nyitottam meg budapesti ügyvédi irodámat a belvárosban.

Ügyvédi tevékenységem során nagy hangsúlyt fektetek az ügyfelekkel történő személyes kapcsolattartásra, a hatékony és költségkímélő megoldás közös kidolgozására. Munkám során gyakran hasznosítom a büntetőjog területén több mint tízéves nyomozói-vizsgálói tevékenységem idején szerzett tapasztalataimat. Fontosnak tartom, hogy a hozzám forduló ügyfelek ügyei a lehető leghamarabb és a legegyszerűbb módon oldódjanak meg. Vallom, hogy a vitázó felek érdekét jobban szolgálja egy lehetséges kompromisszumos egyezség, mint egy évekig elhúzódó bizonytalan kimenetelű peres eljárás! Törekszem ügyfeleimet az eljárásba bevonva pontosan és korrekten tájékoztatni, folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítva számukra az ügy megoldásához szükséges megalapozott döntések közös meghozatalára. A nagy ügyvédi irodákhoz hasonló magas szintű minőségi szolgáltatást, hatékony ügyintézést és a kis ügyvédi irodák által kínált személyes figyelmet és törődést, korrekt tájékoztatást biztosítom ügyfeleimnek. Munkám során megbízható, gyors, szakszerű és precíz munkavégzésre törekszem. Célom, hogy a probléma feltárását követően több megoldási alternatívával szolgáljak ügyfeleimnek és javaslataim előnyeit és hátrányait is ismertetve, az ügyfél bevonásával a felmerülő jogi kérdéseket hatékonyan, magas szakmai színvonalon oldjam meg.

Elektronikus cégeljárás: Az ügyvédi iroda a gazdasági társaságokkal kapcsolatos cégeljárást elektronikus (internet alapú) ügyintézéssel végzi, így az ügyfelek részére mind a cégtörvényben az ilyen típusú eljárásokra nyújtott illeték- és díjkedvezményt, mind a rövidebb határidővel történő cégbejegyzést biztosítani tudja (pl. Cégbejegyzési/változásbejegyzési kérelem közzétételi díja a papír alapú cégeljárásnál szokásos díjnak csupán 20%-a!).

Elektronikus aláírás: Az ügyvédi iroda ügyfelei jogügyleteinek fokozott biztonsága érdekében a 2007. évi LXIV. tv. lehetőséget biztosít az elektronikus aláírással rendelkező ügyvéd részére, hogy az előtte bemutatott hatósági igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) nyilvántartási adatokkal való egyezőségét és érvényességét a személyi adat- és lakcímnyilvántartó, a járművezetői engedély-nyilvántartó, az útiokmány-nyilvántartó, vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartó hatóságoknál ellenőrizze, így elkerülve az esetleges visszaéléseket.

Elektronikus ügyintézés: Az ügyvédi iroda számlázását speciális számítógépes programok segítségével végzi.

Elektronikus levelezés: Az ügyvédi iroda mind a honlapon keresztül, mind elektronikus (email) címem segítségével közvetlenül is elérhető. Szívesen fogadok minden - elektronikus küldeményként - hozzám érkező megkeresést is!