Az Ügyvédi Iroda Szolgáltatásai

Az ügyvédi iroda az alábbi szakterületekkel foglalkozik:

Munkajog

Munkaszerződések, egyéb munkajogi vonatkozású dokumentumok elkészítése, illetve véleményezése, közreműködés a munkajogi felelősséggel, illetve a munkaszerződés megszűnésével kapcsolatos jogviták peren kívüli megegyezéssel történő rendezésében, illetve perbeli képviselet a munkaügyi peres eljárások során.

Ingatlanjog

A megbízást adó társaságok és magánszemélyek részére ingatlanok adásvételi szerződésének, egyéb az ingatlanhoz kötődő dokumentumoknak (haszonélvezeti jog alapítása, bérleti-, használati szerződések stb.) elkészítése és ellenjegyzése, továbbá az illetékes földhivatal előtt az ingatlan-nyilvántartási eljárás során szükséges képviselet és feladatok ellátása.

Társasági jog

Gazdasági társaságok alapításával, cégadatok módosításával (ide értve a cégek átalakulásával) kapcsolatos dokumentumok elkészítése, ellenjegyzése, a Cégbíróság előtti képviselet ellátása.

Polgári jog

A magánjog szinte minden területén látok el jogi tanácsadást, jogi ügyintézést, vállalom megállapodások, szerződések és kiegészítő dokumentumok elkészítését, jogviták esetén a peren kívüli megegyezést szolgáló egyeztetések megszervezését és lefolytatását, továbbá a bíróságok, illetve más hatóságok előtt peres és nemperes eljárásokban történő képviseletet.

Büntetőjog

A Dr. Varga Tibor Ügyvédi Iroda a büntetőügyekben történő képviselet során a vonatkozó jogszabályok naprakész ismeretén túl kiemelt figyelmet fordít a terhelt vagy a sértett teljes körű, szakszerű büntetőjogi védelemére. Rendkívül fontos, hogy az eljárás alá vont már a rendőrségi szakban, illetve azt megelőzően jogi szakemberhez forduljon, akár megbízás, akár tanácsadás formájában, mivel a büntetőeljárás során a terhelt jogainak csak ebben az esetben lehet legteljesebb módon és mértékben érvényt szerezni. Tény, hogy minél korábban kapcsolódik be a védő az eljárásba, annál jelentősebb mértékben tud hozzájárulni ügyfele védelméhez, jogainak érvényesítéséhez. Hangsúlyozottan vonatkoznak a leírtak arra az esetre, amennyiben a gyanúsított őrizetbe vételére, majd esetlegesen előzetes letartóztatására kerül sor. A Dr. Varga Tibor Ügyvédi Iroda a fent leírtakra is figyelemmel a nap 24 órájában személyes képviseletet biztosít ügyfelei számára, hogy jogaikat a lehető legteljesebb módon tudják gyakorolni, a védelmüket ellátó jogi szakember segítségével.

Állandó képviselet

Állandó megbízás esetén ügyfeleim részére folyamatos, teljes körű jogi tanácsadás keretében minden felmerülő jogi kérdésben segítek a mindennapi ügyvitel során felmerülő szerződések megszerkesztésétől az egyéb szakértői közreműködést igénylő problémák megoldásáig, minden szükséges területen és fórum előtt.

Ügyvédi Munkadíjak

Az aktuális díjak megtekintése

Tevékenységemet, a megbízó választása és az ügy jellege szerint óradíjban, meghatározott fix munkadíjért, vagy átalánydíjért, illetve ezek kombinációjában végzem.

Az óradíjban történő megállapodás estén megbízóm minden esetben előzetes becslést kap a megbízás teljesítéséhez előreláthatóan szükséges időről.

Szerződések készítése esetén előre meghatározott díj kerül megállapításra.

Perbeli képviseletnél a perérték meghatározott százalékában kerül megállapításra az ügyvédi munkadíj.

Az ügy jellegétől függően esetenként egyösszegű sikertől független plusz sikertől függő díjban történhet megállapodás.

Társaságok tartós képviselete, vagy több ügyre kiterjedő tartós megbízás esetén lehetséges átalánydíjban és költségtérítésben történő megállapodás.

Az adott ügyben estlegesen felmerülő készkiadásokról és költségekről előzetesen tájékoztatom ügyfeleimet.